top of page

הפקת סרטונים שפשוט עובדים !

התמחות במיתוג עמותות

מוסדות וקהילות חינוך 

סרטים למוסדות עמותות

בתי ספר וקהילות חינוך

ב״ה

כשסיימתי לימודי צילום, התגלגלתי לצד העבודה המקצועית, ללמד במסגרות שונות, בטכניון, בבר-אילן בבתי ספר נסיוניים ועוד. זה הרגיש לי טבעי, הרי גדלתי בקרב אנשי חינוך, אבי ניהל כפר נוער מצליח שנים רבות. ממנו למדתי את התנועה הזאת שצריך לסגל כשאתה מעורב בתהליכים משמעותיים בחייהם של אחרים. לאחד מהדברים שאבא דוגל בהם הוא קורא ׳צמצום אלמנטים מוסדיים׳ כיוצר ויזואלי שעובד רבות בבתי ספר פיתחתי גם אני רגישות לכל האלמנטים האלה שיכולים להפוך מוסד לפס ייצור חסר נשמה, ושלרוב לא מצטלמים טוב, ומצד שני להתמקד במקומות ובדברים, שם הלב נפתח.

 

יצרתי סרטים לעשרות מוסדות בתי ספר וקהילות חינוך.

אז אם גם אתם צריכים סרטון,

אם גם המקום שלכם צריך עין טובה,  וחשוב שידעו - דברו איתי

אסף פרי