דובי שרר בונה בעץ ואבן

(גילוי נאות...בנה לי את הבית)